Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE
drukuj drukuj

AKTUALNOŚCI

Ostatnie aktualności MOT

04-10-2021
Podsumowanie sezonu turystycznego 2021 r.

24-09-2021
OGŁOSZENIE

26-08-2021
Pożyczka turystyczna – 28 mln zł dla przedsiębiorców z Małopolski

16-08-2021
„Małopolska na horyzoncie” - rusza kampania Małopolski!

03-08-2021
Rusza 3. edycja konkursu "Turystyczne Skarby Małopolski"

03-08-2021
Weekend z 15. edycją Muzyki Zaklętej w Drewnie

03-08-2021
Finał Muzyki Zaklętej w Drewnie - dojazd

30-07-2021
Szósty przystanek - Ciężkowice

OGŁOSZENIE 24.09.2021

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji gospodarczych na Wyspy Brytyjskie.

Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakłada on organizację czterech misji gospodarczych, po dwie na rynek brytyjski i po dwie na rynek niemiecki.

Obecnie prowadzimy nabór ośmiu małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej na misję gospodarczą na rynek brytyjski w Londynie i Manchesterze w dniach 1-4.11.2021, o wiodącej tematyce leisure.

Projekt misji zakłada:

  1. pokrycie kosztów przelotów, transportu lokalnego oraz noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej w dniach 1-4.11.2021 w Londynie i Manchesterze
  2. podczas misji zostaną zorganizowane po 2 spotkania biznesowe (jedno w Londynie, drugie w Manchesterze), z przewidywanym uczestnictwem 20 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego w każdym mieście,
  3. uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania, MOT pokrywa także koszty transportu lokalnego pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami warsztatów. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID 19,etc.) pozostają po stronie Uczestnika. Również posiadanie aktualnych dokumentów (paszport, paszport COVID-19) jest po stronie uczestnika, zachęcamy do weryfikacji bieżących informacji na stronie: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach, natomiast w razie pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Nahirny: tel. +48 12 421 16 04, e-mail: monikan@mot.krakow.pl w godzinach pracy biura MOT 8:00-16:00.

Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.10.2021.

W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 8 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji wśród innych potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców.

 

Małopolska Organizacja Turystyczna realizuje projekt „MAŁOPOLSKA - cel podróży" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki", Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski" typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Regulamin uczestnictwa w misji gospodarczej (pdf)

Załącznik nr 1 - Założenia i harmonogram misji (pdf)

Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy (doc)

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Załącznik nr 4 - Projekt umowa uczestnictwa w misji gosporadczej (pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (pdf)

Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (pdf)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (doc)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (doc)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (pdf)

 

Protokół z naboru (pdf)

 

Wróć do Aktualności
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska