PROJEKTY

安i皻a, tradycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej
Projekt pn. "安i皻a, tradycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Ma這polsce” realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Wojew鏚ztwa Ma這polskiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Dzia豉nie 6.1. Rozw鎩 dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddzia豉nie 6.1.3. Rozw鎩 instytucji kultury oraz udost瘼nianie dziedzictwa kulturowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bud瞠t projektu wynosi: 650 719,20 z, z czego dofinansowanie w kwocie: 488 039,40 z.
Ma這polska Travel Industry
Projekt: Promocja oferty gospodarczej bran przemys逝 czasu wolnego oraz wsparcie Ma這polskich M同 w ekspansji na rynki zewn皻rzne O priorytetowa: 3. Przedsi瑿iorcza Ma這polska Dzia豉nie: 3.3. Umi璠zynarodowienie ma這polskiej gospodarki Poddzia豉nie: 3.3.1. Promocja gospodarcza Ma這polski Beneficjent: Ma這polska Organizacja Turystyczna Bud瞠t Projektu: 6 451 975,00 PLN Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Ma這polskiego na lata 2014-2020
MAΜPOLSKIM KORALEM PRZEZ EUROP
Informacja o projekcie „ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIATU GORLICKIEGO I NOWOS.ECKIEGO”
 
WSP茛PRACA
          Krak闚
      Ma這polska