MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polsk 19.02.2018

Przedmiotem zamówienia są tłumaczenia ustne z zakresu turystyki realizowane przez tłumacza (z języka polskiego na język niemiecki, a także z języka niemieckiego na język polski), w związku z wyjazdem Zamawiającego na międzynarodowe targi ITB w Berlinie w dniach od 7-11.03.2018 r. Tłumacz ma być dostępny na potrzeby zamawiającego 8h zegarowych dziennie przez 5 dni (7-11.03.2018) - w sumie 40 h zegarowych i będzie przebywał na stoisku targowym w hali targowej, gdzie odbywają się targi bądź w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik 1 Formularz oferty (doc)

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków (pdf)

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań (pdf)

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dn. 8.01.2018 r. na zakup usług tłumaczeń ustnych 9.01.2018

Kraków: usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski) w związku z wyjazdem Zamawiającego na targi turystyczne MITT w Moskwie  w dniach od 13-15.03.2018 r., w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Zapytania ofertowe nr 1/2018 (pdf) 

Załącznik nr 1 Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu (pdf)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (pdf)

 

Protokół z wyboru ofert (pdf)

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 9/2017 z dnia: 19.12.2017 r. na zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język hiszpański i z języka hisz 19.12.2017

Kraków: usługa w zakresie tłumaczeń ustnych  (z języka polskiego na język hiszpański, a także z języka hiszpańskiego na język polski), w związku z wyjazdem Zamawiającego na międzynarodowe targi Fitur w Madrycie w dniach od 17-21.01.2018 r., w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.


więcej ...
Druk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT 23.11.2017

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zamówienie na realizację usługi: Druk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2015-2017”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 621374-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

SIWZ (pdf)
Załącznik nr 4 do SIWZ (pdf)
Projekt umowy (pdf)


więcej ...
Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2018 21.11.2017

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zamówienie na realizację: Usługi rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2018 roku (zgodnie z Załącznikiem nr 6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja Gospodarcza Małopolski.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 619424-N-2017 z dnia 2017-11-21 r.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr 1069996 z dnia 21-11-2017 r.

SIWZ (pdf)
SIWZ (doc)
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 5 – Projekt umowy (pdf)
Załącznik nr 6 – Wykaz targów zagranicznych w 2018 roku (pdf)

Informacja z otwarcia ofert

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 7/2017 dotyczące wykonania usługi tłumaczeń ustnych (j. francuski) w związku z wyjazdem Zamawiającego na targi Top Resa w Paryżu 1.09.2017

Kraków: usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język francuski, a także z języka francuskiego na język polski), w związku z wyjazdem Zamawiającego na międzynarodowe targi Top Resa w Paryżu w dniach od 26 – 29 września 2017 r., w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Zapytanie ofertowe nr 7/2017

Załącznik nr 1, 2 do zapytania ofertowego nr 7/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna ]

 
WSPÓŁPRACA
          
      Małopolska