drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 44/6.1.3./2019 z dnia: 29 sierpnia 2019 r. 29.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 44/6.1.3./2019 z dnia: 29 sierpnia 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju wykonywania szopki bożonarodzeniowej w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/3.3.1./2019 z dnia: 12.08.2019 r. na zakup usług w zakresie wykonania i dostawy 5 tys. szt. konfekcjonowanych kompletów korali 12.08.2019

Realizacja usługi jest planowana w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami: formularz oferty, oświadczenia, projekt graficzny metki 

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2.1.2/2019 z dnia 09.08.2019 r. na dostawę zestawów komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i infrastrukturą 9.08.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowe udostępnienie obiektów architektury drewnianej należących do Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim”, w ramach Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), nr projektu RPMP.02.01.02-12-0975/17.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE  (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/3.3.1./2019 z dnia: 02.08.2019 r. na zakup usług w zakresie wykonania i dostawy 5 tys. szt. konfekcjonowanych kompletów korali 2.08.2019

Realizacja usługi jest planowana w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami: formularz oferty, oświadczenia, projekt graficzny metki (pdf)

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 42/6.1.3./2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r. 1.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 42/6.1.3./2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r. na wybór Specjalisty ds. szkoleń i warsztatów do organizacji jednodniowego warsztatu wykonania tradycyjnych wieńców dożynkowych.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 43/6.1.3./2019 z dnia: 01 sierpnia 2019 r. 1.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 43/6.1.3./2019 z dnia: 01 sierpnia 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas warsztatu wykonywania tradycyjnych wieńców dożynkowych.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 22

 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska