MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/3.3.1./2019 z dnia: 12.07.2019 r. na wykonanie oceny rynku krajowego 12.07.2019

Zapytanie ofertowe nr 4/3.3.1./2019 z dnia: 12.07.2019 r. na wykonanie analizy i oceny rynku krajowego pod kątem obszarów produktów turystycznych województwa małopolskiego dla potrzeb małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej.
 
Realizacja usługi jest planowana w ramach zadania pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1. Promocja Gospodarcza Małopolski, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (pdf)

Specyfikacja oceny rynku krajowego (pdf)

Specyfikacja oceny rynku krajowego (doc)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 36/6.1.3./2019 z dnia: 26 czerwca 2019 r. 26.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 36/6.1.3./2019 z dnia: 26 czerwca 2019 r. Zakup usługi rejestracji i dokumentacji zwyczaju wykonywania tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz montażu materiału.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/6.1.3./2019 z dnia: 26 czerwca 2019 r. 26.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/6.1.3./2019 z dnia: 26 czerwca 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju wykonywania tradycyjnych wieńców dożynkowych.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
Dostawa gadżetów promocyjnych dla potrzeb projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT" 26.06.2019

Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zamówienie na realizację usługi: „Dostawa gadżetów promocyjnych dla potrzeb projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT w latach 2018 – 2020”.

Ogłoszenie nr 565798-N-2019 z dnia 2019-06-26 r. 
 
SIWZ (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (doc)

Projekt umowy (doc)

długopis - wizualizacja (pdf)

opaska odblaskowa - wizualizacja (pdf)

plecak - wizualizacja (pdf)

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu - 3 lipca 2019 r. (pdf)

 

Informacja z otwarcia kopert - 8 lipca 2019 r. (pdf)

Zawiadomienie o wyniku postępowania (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/6.1.3./2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. 4.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/6.1.3./2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. na wybór Specjalisty ds. szkoleń i warsztatów do organizacji jednodniowego warsztatu tradycyjnego malowania chałup w Zalipiu w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/6.1.3./2019 z dnia: 04 czerwca 2019 r. 4.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/6.1.3./2019 z dnia: 04 czerwca 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas warsztatu tradycyjnego malowania chałup w Zalipiu w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 21

 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska