MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/6.1.3./2019 15.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/6.1.3./2019 z dnia: 15 lutego 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju wystawiania jasełek bożonarodzeniowych w obrządku greckokatolickim w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem w celu rejestracji zwyczaju.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/6.1.3./2019 15.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/6.1.3./2019 z dnia: 15 lutego 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju wystawiania jasełek bożonarodzeniowych w obrządku prawosławnym w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem w celu rejestracji zwyczaju.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/6.1.3./2019 15.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/6.1.3./2019 z dnia: 15 lutego 2019 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju kolędowania w obrządku prawosławnym w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem w celu rejestracji zwyczaju.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

więcej ...
ROZEZNANIE RYNKU nr 3/RR/2019 z dnia: 15.02.2019 r. na zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemi 15.02.2019

Realizacja usługi w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RR/2019 z dnia: 15.02.2019 r. (doc)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RR/2019 z dnia: 15.02.2019 r. (pdf)

 

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/6.1.3./2019 15.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/6.1.3./2019 z dnia: 15 lutego 2019 r. na zakup usługi rejestracji i dokumentacji zwyczaju kolędowania w obrządku prawosławnym oraz wystawiania jasełek w obrządku prawosławnym i greckokatolickim oraz montaż materiału.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/6.1.3./2019 23.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/6.1.3./2019 z dnia: 23 stycznia 2019 r. na zakup usługi rejestracji i dokumentacji zwyczaju kolędowania w obrządku rzymskokatolickim oraz montaż materiału.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 15

 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska