MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
Druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych MSIT 3.04.2017

Kraków: Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2015-2017

Ogłoszenie nr 57441 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Zawiadomienie o złożeniu ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania - druk i dostawa map

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - Usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski) 24.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski) podczas uczestnictwa Małopolskiej Organizacji Turystycznej na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie w dniach od 8 do 12 marca 2017 roku.

Realizacja usługi jest planowana w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 24 lutego 2017 roku.

 

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1, 2, 3 do Zapytania ofertowego MOT nr 3/2017 – Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 1, 2, 3 do Zapytania ofertowego MOT nr 3/2017 – Formularz oferty (pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/2017 (pdf)

więcej ...
Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdu delegacji MOT na Targi Turystyczne ITB w Berlinie 15.02.2017

Kraków: Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdu delegacji Zamawiającego na targi ITB w Berlinie w dniach od 07-12 marca 2017 r. w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Ogłoszenie nr 26210 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

 

Informacja z otawrcia ofert

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - Usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski) 14.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski) podczas uczestnictwa Małopolskiej Organizacji Turystycznej na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie w dniach od 8 do 12 marca 2017 roku.

Realizacja usługi jest planowana w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 14 lutego 2017 roku.

 

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1, 2, 3 do Zapytania ofertowego MOT nr 2/2017 – Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 1, 2, 3 do Zapytania ofertowego MOT nr 2/2017 – Formularz oferty (pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/2017 (pdf)

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - Usługa w zakresie wykonania i dostawy konfekcjonowanych kompletów korali 12.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Usługa w zakresie wykonania i dostawy 5.000 sztuk konfekcjonowanych kompletów korali.

Realizacja usługi jest planowana w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 12 stycznia 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego MOT nr 1/2017 – Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego MOT nr 1/2017 – Formularz oferty (pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/2017 (pdf)

więcej ...
Druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych MSIT 13.12.2016

Kraków: Druk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2016-2017”

ogłoszenie nr 365750 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy

 

Informacja o Załaczniku nr 4 - 16.12.2016 r. (pdf)

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu - 16.12.2016 r. (pdf)

 

Zawiadomienie o złożeniu ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna ]

 
WSPÓŁPRACA
          
      Małopolska