MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 z dnia: 13.03.2018 r. na zakup usług w zakresie wykonania i dostawy 5 tys. szt. konfekcjonowanych kompletów korali 13.03.2018

Realizacja usługi jest planowana w ramach Projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 (pdf)

FORMULARZ OFERTY (pdf)

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu (pdf)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (pdf)

Projekt graficzny metki (pdf)

więcej ...
Druk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT 12.03.2018

Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zamówienie na realizację usługi: „Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 530078-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

SIWZ (pdf)
SIWZ (doc)
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz magazynów/punktów CIT, PIT i RCIT (pdf)
Załącznik nr 4 do SIWZ - zestawienie wydawnictw informacyjno-promocyjnych MSIT wraz z specyfikacją techniczną oraz nakładem (pdf)
Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy (pdf)

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu (pdf)

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Rozstrzygnięcie przetargu - wydawnictwa (pdf)

Rozstrzygnięcie przetargu - mapa (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/6.1.3./2018 9.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/6.1.3./2018 z dnia: 9 marca 2018 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju tradycyjnego wykonywania palm wielkanocnych w obrządku rzymskokatolickim w dniu 22 marca 2018 r. na terenie Gminy Lipnica Murowana.

Przedmiotem zamówienia jest prezentacja zwyczaju wykonywania palm wielkanocnych w obrządku rzymskokatolickim zgodnie z tradycyjnym charakterem. Prezentacja prowadzona będzie przez dwie osoby. Prezentacja zostanie zarejestrowana w formie audiowizualnej i fotograficznej. Uzyskany materiał będzie szeroko udostępniany i upowszechniany.

Do zadań osób zaangażowanych do prezentacji należeć będzie odtworzenie zwyczaju w całości oraz wypowiedź na temat jego istoty, historii, poszczególnych etapów przygotowywania palmy wielkanocnej, znaczenia wykorzystanych materiałów itp. Wykonywana podczas prezentacji palma musi mieć co najmniej 5 metrów długości. Do zadań osób prezentujących zwyczaj należało będzie także przygotowanie i pokrycie kosztu zakupu tradycyjnych materiałów, służących do jej wykonania. Koszty materiałów zostaną pokryte proporcjonalnie poprzez wybrane dwie osoby.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/6.1.3./2018

Załącznik 1 Formularz oferty (pdf)

Załącznik 1 Formularz oferty (doc)

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/6.1.3./2018 9.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/6.1.3./2018 z dnia: 9 marca 2018 r. na zakup usług rejestracji i dokumentacji zwyczaju tradycyjnego wykonywania palm wielkanocnych w obrządku rzymskokatolickim w dniu 22 marca 2018 r. na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz montaż materiału.

Przedmiotem zamówienia jest rejestracja zwyczaju wykonywania palm wielkanocnych w obrządku rzymskokatolickim. Zarejestrowany zostanie przebieg zwyczaju, prezentowany przez zespół osób, wewnątrz budynku. Rejestracja przyjmie formę audiowizualną i fotograficzną.Do zadań Wykonawcy należało będzie przeprowadzenie rejestracji zwyczaju przez zespół złożony z 3 osób, 2 operatorów kamer oraz dźwiękowca, wykonanie rejestracji krótkich wywiadów z odtwórcami zwyczaju, wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz prace postprodukcyjne, polegające na opracowaniu, obrobieniu zgromadzonego materiału, jego montażu i składzie, a także implementacji podkładu muzycznego, lektora i napisów do video. Rezultatem będzie dostarczenie:

  • filmu dokumentalnego, będącego cyfrowym odwzorowaniem całości przebiegu zwyczaju, uzupełnionego wypowiedziami osób prezentujących zwyczaj,
  • filmu promocyjnego o długości 3-5 minut,
  • serii fotografii.

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony Zamawiającemu w formie cyfrowej.

Rejestracja odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 8:00 na terenie Gminy Lipnica Murowana. Konkretne miejsce rejestracji zostanie wskazane najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zapewni miejsce oraz osoby, które zaprezentują zwyczaj w celu rejestracji.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/6.1.3./2018

Załącznik 1 Formularz oferty (pdf)

Załącznik 1 Formularz oferty (doc)

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań


Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1.3./2018 8.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1.3./2018 z dnia 8 marca 2018 r. na wybór Specjalisty ds. szkoleń i warsztatów do organizacji jednodniowego warsztatu tradycyjnego wykonywania palm wielkanocnych w dniu 19 marca 2018 r., o godz. 10:00 w Lipnicy Murowanej

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowych warsztatów wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych, podczas których zwyczaj ukazany zostanie w trzech wariantach, charakterystycznych dla trzech obrządków: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego. Do zadań specjalisty ds. szkoleń i warsztatów należała będzie rekrutacja uczestników na warsztaty (ok. 20 osób), współpraca z poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie sali oraz przygotowanie i pokrycie kosztów zakupu materiałów i przyborów dla uczestników warsztatów.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający pokrywa koszty zapewnienia lokalu, w którym odbywać się będą warsztaty oraz drobny poczęstunek dla uczestników warsztatów.

Zapytanie ofertowe nr 1/6.1.3./2018

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1.3./2018 8.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1.3./2018 z dnia: 8 marca 2018 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas warsztatu tradycyjnego wykonywania palm wielkanocnych w obrządku rzymskokatolickim w dniu 19 marca 2018 r. w Lipnicy Murowanej.

Przedmiotem zamówienia jest prezentacja zwyczaju wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych podczas jednodniowych warsztatów. Do zadań osoby zaangażowanej w ramach warsztatów należeć będzie prezentacja sposobu wykonania palmy wielkanocnej w obrządku rzymskokatolickim zgodnie z tradycyjnym charakterem, przybliżenie znaczenia i historii zwyczaju oraz nauka praktycznych umiejętności wykonywania palmy.
W warsztacie weźmie udział ok. 20 osób.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający pokrywa koszty zapewnienia lokalu, w którym odbywać się będą warsztaty oraz drobny poczęstunek dla uczestników warsztatów.

Zapytanie ofertowe nr 2/6.1.3./2018

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna ]

 
WSPÓŁPRACA
          
      Małopolska