MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych – spersonalizowanej pamięci USB (pendrive) 6.07.2018

Małopolska Organizacja turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych – spersonalizowanej pamięci USB (pendrive) na potrzeby promocji projektu „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1. Promocja Gospodarcza Małopolski, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 584699-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

SIWZ (doc)

Opis przedmiotu zamówienia (doc)

Projekt umowy (doc)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (doc)

Projekt graficzny (pdf)

UWAGA: Informacja o zmianie ogłoszenia: m.in. termin składania ofert

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu_12.07.2018 (pdf)

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu_13.07.2018 (pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

więcej ...
Dostawa gadżetów promocyjnych dla potrzeb projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT" 8.06.2018
więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/6.1.3./2018 17.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/6.1.3./2018 z dnia: 17 maja 2018 r. na zakup usług rejestracji i dokumentacji zwyczaju mycia chałup w Chochołowie oraz zwyczaju malowania chałup w Zalipiu w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem oraz montaż materiału.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/6.1.3./2018 17.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/6.1.3./2018 z dnia: 17 maja 2018 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju mycia chałup w Chochołowie w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/6.1.3./2018 17.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/6.1.3./2018 z dnia: 17 maja 2018 r. na wybór przedstawiciela społeczności lokalnej podczas rejestracji zwyczaju malowania chałup w Zalipiu w sposób zgodny z tradycyjnym charakterem.

Realizacja usługi jest planowana w ramach projektu pn. "Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce" w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/6.1.3./2018 z dnia 12 maja 2018 r. 12.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/6.1.3./2018 z dnia 12 maja 2018 r. na wybór Specjalisty ds. szkoleń i warsztatów do organizacji jednodniowego warsztatu tradycyjnego malowania chałup w Zalipiu w dniu 22 maja 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowych warsztatów malowania wzorów kwiatowych, którymi tradycyjnie zdobione są chałupy w Zalipiu. Do zadań specjalisty ds. szkoleń i warsztatów należała będzie rekrutacja uczestników na warsztaty (ok. 20 osób), współpraca z poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie sali oraz przygotowanie i pokrycie kosztów zakupu materiałów i przyborów dla uczestników warsztatów.

 

Zapytanie ofertowe nr 7/6.1.3/2018

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań

 

Informacja o wybranym wykonawcy

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ]

 
WSPÓŁPRACA
          
      Małopolska