drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi grafika komputerowego, jako usługi ciągle świadczone, przez cały okres trwania kampanii promocyjnej 9.09.2021
więcej ...
Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT dla potrzeb projektu pn.: Utrzymanie Trwałości i Rozwój MSIT w latach 2021-2022 16.08.2021

Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zamówienie na realizację usługi: „Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2021-2022".

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00149902 z dnia 2021-08-16

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00149902 z dnia 2021-08-16 (pdf)

 

SWZ (pdf)

SWZ (doc)

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf)

Projekt Umowy na dostawę wydawnictw 2021 (pdf)

Projekt Umowy na dostawę wydawnictw 2021 (doc)

Załącznik nr 1 do Projektu Umowy - Protokół (pdf)

Załącznik nr 3 do Projektu Umowy - Wykaz adresów dostawy (pdf)

Załącznik nr 4 do Projektu Umowy - Ilość wydawnictw do dostawy do poszczególnych Punktów (pdf)

 

Wyjaśnienia zapisów SWZ (doc)

Informacja o ofertach (pdf)

Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi grafika komputerowego, jako usługi ciągłe świadczone przez cały okres trwania kampanii w ramach projektu pn. „Małop 13.08.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi grafika komputerowego, jako usługi ciągłe świadczone przez cały okres trwania kampanii w ramach projektu pn. „Małopolska – cel podróży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr zapytania: ZO/MCP/2021/03.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę grafika komputerowego, jako usługi ciągłe świadczone przez cały okres trwania kampanii w ramach projektu pn. „Małopolska – cel podróży”..

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Województwem Małopolskim oraz Miastem Kraków, zgodnie z określonymi celami, budżetem i harmonogramem. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich.

Ogłoszenie nr 2021-15314-64222 w Bazie konkurencyjności z dnia 13.08.2021 roku


Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (pdf)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia Wykonawcy (doc)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia Wykonawcy (pdf)

Załącznik nr 5 - Koncepcja kreatywna kampanii (pdf)

Załącznik nr 6 - Podręcznik użytkownika dla klucza wizualnego kampanii promocyjnej projektu „Małopolska – cel podróży” (pdf)

 

 

 

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na koncepcję kreatywną kampanii, koordynację kampanii, obsługę PR i ePR oraz zakup usług content marketingu 8.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na koncepcję kreatywną kampanii, koordynację kampanii, obsługę PR i ePR oraz zakup usług content marketingu w ramach projektu pn. „Małopolska – cel podróży” - nr zapytania: ZO/MCP/2021/02 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji kreatywnej kampanii, strategii komunikacji oraz planu mediowego, koordynacji całości kampanii, obsłudze PR i ePR podczas trwania kampanii oraz zakupu usług content marketing w ramach projektu „Małopolska – cel podróży”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Województwem Małopolskim oraz Miastem Kraków, zgodnie z określonymi celami, budżetem i harmonogramem. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich.

Ogłoszenie nr 2021-15314-41898 w Bazie konkurencyjności z dnia 8.04.2021 roku

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (pdf)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia na rynku brytyjskim i lub niemieckim (doc)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia na rynku brytyjskim i lub niemieckim (pdf)

Załącznik nr 5 - Brief  komunikacyjno-strategiczny (pdf)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na Managera Projektu pn. „Małopolska – cel podróży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 17.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na Managera Projektu pn. „Małopolska – cel podróży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - nr zapytania: ZO/MCP/2021/01

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie pełnienia roli Managera projektu pn. „Małopolska – cel podróży”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Województwem Małopolskim oraz Miastem Kraków, zgodnie z określonymi celami, budżetem i harmonogramem. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich.

 

Ogłoszenie nr 2021-15314-32861 w Bazie konkurencyjności z dnia 17.02.2021 roku

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz z opisem wykonanej kampanii promocyjnej (doc)

Załącznik nr 3 - Formularz z opisem wykonanej kampanii promocyjnej (pdf)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji działania (doc)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji działania (pdf)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)

więcej ...
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla potrzeb projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej 24.07.2020
więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 25

 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska