Strona główna » Aktualności » Nabór na misje gospodarcze w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii
drukuj drukuj

AKTUALNOŚCI

Ostatnie aktualności MOT

18-11-2022
Co warto zobaczyć w Małopolsce?

29-09-2022
Walne Zebranie Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej

21-09-2022
Ruszył konkurs na projekt maskotki Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023!

20-09-2022
Smak historii odkryty – Juromania zakończona

09-09-2022
Wybierz Turystyczne Skarby Małopolski– naturalnie!

05-09-2022
Polska Zobacz Więcej - Weekend za pół ceny 18-20 i 25-27 listopada 2022

26-08-2022
Nabór na misje gospodarcze w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii

22-08-2022
Muzyka Zaklęta w Drewnie 2022 - Koncert Zespołu Raz Dwa Trzy w Porębie Wielkiej

Nabór na misje gospodarcze w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii 26.08.2022

W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze na wyjazdowe misje gospodarcze.

Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obecnie prowadzimy nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (po 5 firm na każdą z misji) na misje gospodarcze na następujących rynkach:

  • 6 – 9 listopada 2022 r. – misja w Wielkiej Brytanii, miejsce warsztatów – Londyn;
  • 11 - 13 stycznia 2023 r. – misja w krajach skandynawskich, miejsce warsztatów - Oslo;
  • 21 – 23 marca 2023 r. – misja w Niemczech, miejsce warsztatów: Düsseldorf.

 

Projekt misji zakłada:                                

  1. pokrycie kosztów przelotów, noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej
  2. podczas misji zostanie zorganizowane 1 spotkania biznesowe, z przewidywanym uczestnictwem 15 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego,
  3. uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego oraz transferów lotniskowych pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID-19, etc.) pozostają po stronie Uczestnika. Również posiadanie aktualnych dokumentów (np. paszport COVID-19) jest po stronie uczestnika.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach.

Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2022 do godziny 16:00. UWAGA: przedsiębiorca, który będzie składał zgłoszenie na więcej niż jedną misję zobowiązany jest do przesłania kompletu dokumentów do każdej z misji.

W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 5 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji wśród innych potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców.

Regulamin uczestnictwa w misji gospodarczej (pdf)

Załącznik nr 1 - Założenia i harmonogram misji (pdf)

Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców misje wyjazdowe - wypełnia MOT (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy misje wyjazdowe (doc)

Załącznik nr 4 - Projekt umowa uczestnictwa w misji gospodarczej (pdf)

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o pomocy de minimis - wypełnia MOT (pdf)

Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (pdf)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (doc)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (doc)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (pdf)

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf)

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (xls)

Załącznik nr 10 - Lista pięciu potencjalnych partnerów biznesowych z danego rynku docelowego (doc)

Załącznik nr 10 - Lista pięciu potencjalnych partnerów biznesowych z danego rynku doceloweg (pdf)

 

Wyniki naboru na misję gospodarczą do Niemiec

Wyniki naboru na misję gospodarczą do Norwegii

Wyniki naboru na misję gospodarczą do Wielkiej Brytanii


Wróć do Aktualności
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska