PROJEKTY

Małopolska Travel Industry
Projekt: Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne Oś priorytetowa: 3. Przedsiębiorcza Małopolska Działanie: 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie: 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski Beneficjent: Małopolska Organizacja Turystyczna Budżet Projektu: 6 451 975,00 PLN Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Informacja o projekcie „ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIATU GORLICKIEGO I NOWOSĄDECKIEGO”
MAŁOPOLSKIM KORALEM PRZEZ EUROPĘ
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska