PROJEKTY

Małopolska - cel podróży
Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii – 1-4 listopada 2021 roku Przedsiębiorcy z Małopolski biorący udział w misji: http://www.mot.krakow.pl/mcp.html
Bon Turystyczny
Bon turystyczny realizować można na terenie całego regionu, wykorzystując między innymi podczas pobytu w hotelach, pensjonatach, campingach czy gospodarstwach agroturystycznych. Płatoność bonem turystycznym dotyczy również imprez turystycznych realizowanych przez przedsiębiorstwa turystyczny lub organizacje pożytku publicznego.
Cyfrowe udostępnienie obiektów SAD
Projekt pn. „Cyfrowe udostępnienie obiektów architektury drewnianej należących do Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim” realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet projektu wynosi: 2 243 442,36 PLN zł, z czego dofinansowanie w kwocie: 1 906 925,96 zł. Termin realizacji : 01.07.2018 – 28.09.2021 r.
Tradycje Małopolskiej Wsi
Małopolskie gospodarstwa agroturystyczne zapraszają na wypoczynek z dala od zgiełku miast i codziennego pośpiechu. Dzięki połączeniu tradycji i nowoczesności oferują one pobyty w komfortowych warunkach, jednocześnie dając możliwość spotkania z naturą, poznawania kultywowanych przez stulecia zwyczajów i kosztowania lokalnych przysmaków.
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska